Mësimi praktik në shkollën tonë!

Mësimi praktik në shkollën tonë! Nxënësit tanë demostruan kristalizimin e kryprave në lëndën e kimisë! Mësuesja: Zejnep Sejfulla Klasa:VIII-m dhe VIII-t. Практично учење во нашето училиште! Нашите ученици ја демонстрираа кристализацијата на солите во предметот по хемија! Наставник: Зејнеп Сејфула Read More …